Skip to content

მოსწავლეები 2017/18 ბეჭდვა ელფოსტა

 

 

სურათი სახ. გვარი უნივერსიტეტი გრანტი
1 გიორგი ქუთათელაძე საავიაციო უნივერსიტეტი 20%
2 სოფო ბუხრაშვილი ილიას სახ. უნივერსიტეტი %
3 ნიკოლოზ მაისურაძე კავკასიის უნივერსიტეტი 70%
4 რეზი ლორია მე-11 კლასელი %
5 გიორგი ერისთავი თ.ს.უ 100%
6 ზუკა ჯელიძე სან დიეგოს უნივერსიტეტი 100%
7 რეზი გეგეჩკორი ბ.ტ.უ 20%
5 ანი გეგეჩკორი მე-11 კლასელი %
8 მარიამ დავითაია მე-9 კლასელი %
9 მარიამ ელოშვილი მე-9 კლასელი %
10 ლუკა ადამია მე-9 კლასელი %
11 ელენე შალუტაშვილი თეატრალური უნივერსიტეტი 50%
12 მია ადამია მე-7 კლასი %
13 მარიამ გიგინეიშვილი მე-7 კლასი %
14 მარიამ ფორჩხიძე მე-7 კლასი %
15 მარიამ ჭონქაძე მე-7 კლასი %